top of page

Kilkadziesiąt przeprowadzonych procesów inwstycyjnych

Nasze doświadczenie wyróżnia nas na rynku usług prawiczych

Zapewniamy obsługę prawną projektów inwestycyjnych na każdym ich etapie. Bogate doświadczenie w stosowaniu szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz zdobyte poprzez obsługę transakcji na rynku nieruchomości pozwala nam sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić naszych Klientów przez złożony i skomplikowany proces inwestycyjny, począwszy od wyszukania najkorzystniejszej lokalizacji, poprzez doradztwo w organizacji procesu inwestycyjnego, do uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się również obsługą i doradztwem w realizowaniu projektów deweloperskich.
Przedmiotem działalności Kancelarii jest także obsługa prawna zamawiających oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.
Najistotniejszym celem Naszych działań podejmowanych w toku obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prawnego Klienta w trakcie realizowania inwestycji oraz zagwarantowanie skutecznego dochodzenia ewentualnych roszczeń realizowanych na drodze procesu sądowego.

Jak działamy?

Sprawdź jak wygląda współpraca

AEnB2Uqtt-vUBCI6cNJ-0E2HzIRktxWq2W_QyKyeoURSe0sCz4ul5JcQB8ufXOvdvFbIk7yZtWvNQWRthVSVN7RPOUvXpoaVVW_q

W ramach obsługi projektów inwestycyjnych zapewniamy w szczególności:

  • wyszukiwanie i pozyskiwanie lokalizacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne,

  • opracowanie całości dokumentacji, niezbędnej w toku procesu inwestycyjnego, w tym sporządzanie i opiniowanie umów pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami

paragraph-360093_1280.png

W ramach obsługi zamawiających oraz wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych oferujemy m.in.:

  • bieżący nadzór prawny nad przebiegiem inwestycji,

  • sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego,

  • bieżące doradztwo w toku procesu inwestycyjnego obejmujące rozwiązywanie wszelkich mogących powstać na tym tle problemów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

logo znak 2.png
bottom of page