Poznaj nasz zespół

eed0f849-03a3-4f19-a86b-3dacb62db501.JPG

Anna Oszczęda
radca prawny

Partner zarządzający

Anna Oszczęda, założycielka kancelarii, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz procesowego z dużym doświadczeniem sądowym. Ponadto, Mecenas znana jako skuteczny negocjator. W zawodzie pracuje od 1997 r. Początkowo na stanowisku radcy prawnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jako ekspert zajmujący się reprezentowaniem organu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przygotowywaniem opinii, analiz i projektów dla Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Od 2001 roku zawód wykonuje w ramach własnej Kancelarii, prowadząc obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

IMG_2015.JPG

Łukasz Sowa
adwokat

Partner

Obrońca lub pełnomocnik w procesach karnych specjalizujący się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Z tego względu w dużej mierze zakres jego
zainteresowań oraz praktyki zawodowej skupia się na prawie karnym w różnych jego
odcieniach (w tym również prawie karnym skarbowym, gospodarczym, wykonawczym,
wykroczeniach). Ponadto posiada doświadczenie prawie spółek handlowych i prawie cywilnym, a w
szczególności w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – zarówno
działalności wykonywanych w ramach form przewidzianych kodeksem spółek handlowych,
jak i indywidualnych działalności gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, a także student Uniwersytetu w Rostocku.
Odbył aplikację sądową. Członek Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.
Posługuje się językiem niemieckim.

3S5A9558a.jpg

Grzegorz Chajnowski

radca prawny

Specjalista od prawa upadłościowego

Z sukcesem reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w szeregu postępowań związanych z dochodzeniem należności. Tworzy schematy prowadzenia działalności gospodarczej oraz legalizacji cudzoziemców. Opiniuje, współtworzy a także konsultuje dokumentację pracowniczą w ramach procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
Ponadto prowadzi praktykę w zakresie prawa odszkodowawczego, prawa cywilnego, prawa pracy. Działa w sprawach emerytalnych i rentowych, występując w szeregu postępowań przed sądami powszechnymi oraz administracyjnym.
Reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników w sprawach upadłościowych. Jego działania pozwalają zabezpieczyć interesy wierzyciela albo dłużnika zarówno w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości. Ma duże doświadczenie w sprawach tzw. upadłości konsumenckich.
Prywatnie w wolnym czasie biega oraz pływa.

97B9ADDC-977B-4A54-9892-EF27DAC56244_1_1

Radosław Pruss
prawnik

Specjalista od prawa bankowego
Biznes development

Radosław Pruss ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz odbył aplikację sędziowską. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w bankowości, ubezpieczeniach i funduszach inwestycyjnych. Przeszedł ścieżkę kariery bankowca od stażysty w oddziale operacyjnym, poprzez account managera, dyrektora oddziału, wicedyrektora departamentu sprzedaży, aż do dyrektora zarządzającego pionem sprzedaży. 

Uczestniczył w spektakularnych i pionierskich projektach w bankowości detalicznej (Mbank). Współtworzył oraz realizował z sukcesem strategie i plany operacyjne w elektronicznych kanałach dystrybucji (Bank Pocztowy). Prowadził wysokobudżetowe projekty rozwojowe (Projekt Envelo). 

IMG_2026.JPG

Tomasz Kolanoś
aplikant radcowski

Prawnik

W 2019 roku ukończył studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego broniąc pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. W 2019 roku przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i uzyskał wynik pozytywny. Od stycznia 2020 rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Do zespołu kancelarii dołączył w 2019 roku. Już podczas studiów zdobywał doświadczenie pracując  w kancelarii adwokackiej w Szczecinie, gdzie zapoznawał się z charakterem szeroko pojętej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz prawnym, a w szczególności przedsiębiorcom. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cudzoziemców. Posługuje się językiem angielskim. Jego zainteresowania w głównej mierze skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem spółek handlowych, prawem pracy, prawem administracyjnym oraz prawem samorządu terytorialnego.

IMG_2010.JPG

Zuzanna Pawlukiewicz
aplikantka radcowska

Prawnik

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2018 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Pierwsze doświadczenia związane z pracą prawnika zdobywała podczas studiów, odbywając praktyki w biurze pośrednictwa migracyjnego, kancelarii radcowskiej oraz w sądzie rejonowym. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską rozpoczęła pracę w kancelarii mecenas Anny Oszczędy. W obszarze jej zainteresowań znajdują się prawo handlowe, prawo cywilne i przepisy związane z ochroną zwierząt.
Prywatnie miłośniczka kultury dalekiego wschodu, uczęszczająca na zajęcia z języka japońskiego.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

IMG_2012.JPG

Marlena Grzesiek

Kierownik sekretariatu

W 2013 R. ukończyła  Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szczecinie . Współpracę z kancelarią r.pr. Anny Oszczędy rozpoczęła w roku 2018. Od tego momentu do jej zadań należy organizacja pracą sekretariatu. Odpowiada między innymi za kontakt z klientami kancelarii, sądami i innymi instytucjami oraz obsługą dokumentacji księgowej.
Prywatnie pasjonuje się stylizacją paznokci, a wolnych chwilach lubi czytać kryminały.

Kancelaria Prawna A. Oszczęda - Ł. Sowa zatrudnia ekspertów, którzy dysponują doświadczeniem i wiedzą w wielu dziedzinach.

 
logo znak 2.png