top of page

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

Ludzie biznesu

SPRAWY FRANKOWICZÓW

POMOC W UZYSKANIU ORZECZENIA UNIEWAŻNIAJACEGO UMOWĘ "FRANKOWĄ"

Nasza Kancelaria od lat reprezentuje swoich klientów w sprawach dotyczących roszczeń z umów kredytów w walucie zagranicznej- denominowanych lub indeksowanych. Mamy już wypracowany schemat działania. Wiem jak podejść do sprawy i postawić pierwszy krok. Nasze doświadczenie pozwala Nam na przeprowadzenia sprawy szybko i sprawnie przy zminimalizowanym stopniu ryzyka. Przed każdą sprawą gruntownie analizujemy umowę kredytu podesłaną przez klienta. Następnie przeprowadzamy wstępną konsultację, podczas której Nasz klient poznaje ryzyko oraz szanse jakie wiążą się z wytoczeniem powództwa cywilnego. Dbałość o szczegóły oraz lata doświadczeń przyczyniły się do wypracowania odpowiednich technik, niemal gwarantujących sukces w sprawach, których się podejmiemy.
Jeśli jesteś "frankowiczem" to prześlij do Nas swoją umowę.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Czas pandemii przynosi niewyobrażalne straty dla Nas wszystkich. Niestety znaczna część małych przedsiębiorców jak i tych większych stoi na zakręcie. Często jednym słusznym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od długów. Może to uchronić Nas samych przed kolejną spiralą zadłużeń i innych nieszczęść temu towarzyszących. Nasza Kancelaria wyciąga pomocną dłoń dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Służymy swoim doświadczeniem i wiedzą. Doradzimy co w danych okolicznościach należy zrobić, jakie kroki podjąć, a w razie potrzeby sporządzimy odpowiednie pisma i podejmiemy się reprezentacji w postępowaniu upadłościowym.
Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i rozważasz ogłoszenie upadłości to skontaktuj się z Nami. Zweryfikujemy Twoją sprawę i doradzimy.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH

SPRAWIEDLIWE ROZSTRZYGNIĘCIE

Przeprowadzamy kompleksowe postępowania przed wszelkimi organami oraz sądami w sprawach dotyczących decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom, którym bezprawnie obniżono emeryturę ustawą represyjną. Jako jedna z nielicznych Kancelarii w Polsce posiadamy autorski schemat działań, wypracowany w 100% przez Naszych prawników. Sprawdzony plan postępowania daje na przewagę na rynku prawniczym i tym samym zwiększa szanse na uzyskanie satysfakcjonującego, dla klientów Kancelarii, zakończenia sprawy. Jakość Naszych usług jest potwierdzona korzystnymi orzeczeniami, które mamy już za sobą.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

ROZWODY I SPRAWY RODZINNE

UNIKALNE PODEJŚCIE

Sprawy rozwodowe są niezwykle trudne. Nie tylko od strony prawnej, ale i emocjonalnej. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Naszego klienta. Dlatego też, przed wytoczeniem powództwa rozwodowego weryfikujemy sprawę pod kątem ugodowym. Doradzamy jak  przejść przed ten trudny etap w sposób najmniej dotkliwy i szybki. Nie polecamy długich i obciążających spornych procesów, choć nie raz może okazać się, że innego wyjścia nie ma. Stawiamy na mediację i wolę stron do porozumienia, żeby w rezultacie rozwieść się w zgodzie.
Jeśli podzielasz Nasz punkt widzenia to skontaktuj się z Nami.
Chętnie Ci pomożemy.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

LATA DOŚWIADCZENIA

Prawo administracyjne  to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne pomiędzy jednostką a organami władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji  publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
    lub postępowania egzekucyjnego w administracji,

  • reprezentację w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi,

  • reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

SPRAWY CUDZOZIEMCÓW

SKUTECZNA POMOC PRAWNA

Celem Kancelarii jest zapewnienie cudzoziemcom, którzy przebywają i pracują w Polsce, obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Posiadamy doświadczony i wykwalifikowany zespół prawników, który świadczy kompleksową pomoc prawną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w takich  sprawach jak: prowadzenie działalności gospodarczej, kwestie związane z zatrudnieniem, legalizacja pobytu w Polsce, nabywanie nieruchomości w Polsce, czy prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych. Pomagamy także w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń majątkowych i na życie, księgowości i  uzyskania finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje itp.).

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów.

Ponadto, reprezentujemy Naszych klientów w takich sprawach jak:

logo znak 2.png
bottom of page